Tietosuojaseloste

Hotellin Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 15.12.2023

 1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste kattaa Bella Lake Resort keräämät tiedot asiakkaista ja verkkosivuston käyttäjistä. Huomioithan, että tämä seloste voi päivittyä ajoittain, ja suosittelemme tarkistamaan säännöllisesti mahdolliset muutokset.

 1. Rekisterinpitäjä

Bella Resort Oy
Siikaranta 4
70620 Kuopio
sanni@bellalakeresort.fi

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ylläpito ja palveluiden tarjoaminen
 • Varauksen käsittely ja asiakkaan tunnistaminen
 • Markkinointiviestinnän lähettäminen (vain suostumuksella)
 • Kansalaisuus (asetus EU 692/2011), ostotiedot tai niiden osat kirjanpitoa varten (laki 1336/1997) Rekisteröidyn suojaamiseksi
 • Kielikoodit, tieto kanssamatkustajista  (matkustajakortti)
 1. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Maksu- ja luottokorttitiedot (käsitellään turvallisesti ja poistetaan sen jälkeen)
 • Asiakaspalautteet ja arviot
 • Verkkosivuston käyttötiedot evästeiden avulla
 1. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia käsittelyn tarkoituksille. Asiakaspalautteet ja -arviot säilytetään niin kauan kuin ne ovat olennaisia palveluidemme laadunvarmistuksessa.

 1. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, paitsi lainsäädännön vaatimissa tilanteissa.

 1. Tietosuojaoikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa, oikaista virheelliset tiedot, rajoittaa tietojen käsittelyä ja pyytää tietojen poistoa. Asiakas voi myös peruuttaa suostumuksensa markkinointiviestintään milloin tahansa.

 1. Yhteydenotto

Kaikki tietosuojaan liittyvät kysymykset ja pyynnöt tulee osoittaa Bella Lake Resort, sanni@bellalakeresort.fi

SANNI KEMILÄINEN
Resort Manager
sanni@bellalakeresort.fi
050 475 7643

Varaa vierailusi järvellä!

Varaukseen sisältyy aina majoitus upeassa järvenrantasviitissä järvimaisemin, oma laituri ja paikallisista raaka-aineista valmistettu aamiainen.